Muhammad, may Allah bless him and grant him peace

I det vi sang i dag, peges vi på centraliteten af Allahs Sendebud, may Allah bless him and grant him peace, og at vi må overveje ham og hans rolle i tilværelsen. Jeg ønsker at fremdrage et enkelt aspekt, som er implicit i hans sirah, men som sjældent bliver ekspliciteret: blandt sendebudene, fred være med …